Viewport width =
July 21, 2008 | by  | in Opinion |
Share on FacebookShare on Google+Pin on PinterestTweet about this on Twitter

Indigenous Law and Legal Maori Project

Nā Carwyn Jones
Nā Tai Ahu i whakamāori

I te kōrero te tangata mo ngā “ture Māori”, ko te nuinga e kōrero noaiho ana e pā ana ki ngā ture Pākeha mo ngā tangata Māori. Ka waihōtia ngā ture o te ao Māori, ruiruitia ngā tikanga Māori pūmau, takahia ngā titiro Māori tūturu.

Ko tā ētahi e kī ana, kia eke te tauira ki te taumata tiketike o te mahi ture, me aronui tātou ki ngā ture Pākeha, kaua e aro ana ki ngā ture Māori tūturu. Ko tā rātou, he ao Pākeha tēnei. Engarī, ko tā Carwyn Jones e kī ana, he mea nui te titiro Māori, he mea nui te ao Māori ki te ao ture Pākeha. He mea nui tēnei ki ngā ture e pā ana ki te taiao, e pā ana ki te whakahaere i ngā tūmomo rangahau hoki.

He mea nui te titiro Māori ki te ao ture Pākeha. He aha ai?

E kī ana te ture Resource Management Act (RMA), he mea nui te whakaaro Māori, he mea nui te tikanga Māori ki te whakamāramatanga o tērā ture. E kīa ana he mea nui te tikanga Māori ki tōna taiao, ki tōna whenua, ki tōna wai Māori, ki ōna waahi tapu me ērā atu taonga. Ko ngā kupu o taua ake wāhanga o te RMA, he mea nui te “relationship of Māori and their culture and traditions with their ancestral lands, water, sites, waahi tapu, and other taonga”. E kī ana taua ture mo te “kaitiakitanga” hoki. Nō runga i te RMA, me aroaro ngā roia ki ngā tikanga Māori.

Mai rā nō, i te whakatūtanga o te Kooti Whenua Māori i 1862, i huri te Kooti ki ngā tikanga Māori ahakoa he whakamāramatanga o te ture Pākeha. He tikanga nō te Taraipiunara o Waitangi kia aronui ki te whakaaro Māori, ki ngā tikanga Māori i te putanga mai o ngā take taiao. Ko tā te Taraipiunara, he whakamārama i te wairua o te Treaty ki te reo Pākeha, me te Tiriti ki te reo Māori. He tikanga Māori kei roto, he whakaaro Māori ka puta.

Nō te Kāwanatanga te whakaaro he ture kotahi noaiho tō tēnei ao hurihuri. Tē taea te kōtuitui, tē taea te hono. Engari, i mua i te taenga mai o te Pākeha, ko te tikanga Māori tērā! Ahakoa te “koronaiheihana” o Ngai Māori, kei te ora tonu tōna ao. Me ōna tikanga, me ōna ture. Nō reira e rua ngā huatau e titi mai ana.

1. Me whakaaro ake ki ngā tikanga Māori mēnā e kī ana te ture Pākeha kia pērā 2. Ki te noho wahangū te ture Pākeha, kia tūtuki ki te wairua o taua ture, me whakaaro Māori tonu

Ko ngā mahi rangahau ki ngā tangata whenua

Kia tore kai huruhuru ai te roia taiao, me puta ngā whakaaro Māori ki tōna rangahau. He honohono motuhake te tino rangatiratanga ki ngā rangahau Māori. He waka tēnei mea te tino rangatiratanga e hono ana ki ngā rangahau, ā, mo te whānau, te hapū me te iwi whānui ngā hua e puta mai ana i ngā rangahau.

He whakapapa tō te rangahau, tō te mātauranga. Ko tā te kaitokomauri, kia pūpuri, kia mau te mana me te tapu o ngā mātauranga e tukua ana ki te kairangahau. Ehara nō te kairangahau tērā mana. Ina he hapa, mā te whānau, mā te hapū koe e whakatika. Koira te rerekētanga o ngā rangahau Pākeha ki ngā rangahau Māori. He mea nui tēnei momo ki ngā rangahau ture, i te mea ka whakamahia te reo Māori ki tēnei ao ture Pākeha.

Te ‘tangata whenuatanga’ ki te kura ture

Mēnā ka aronui te kairangahau ture ki ngā whakaaro Māori, ka Māori taua kura ture. Me tono atu ngā kure ture kia haramai ngā pūkenga Māori kia whakamōhio i ngā tauira ki te titiro o te ao Māori ki tēnei ao hurihuri. Ehara i te mea mo ngā kaupapa Māori noaiho, engari mo ngā kaupapa whānui, Māori mai, Pākeha mai. Hei tauira: e rerekē ana ngā whakaaro Māori ki ngā ture hara (criminal law), ki ngā ture whānau (family law) ki ngā ture taiao (environmental law) ki ngā ture whenua (land and property law).

Whakakapinga

He mea nui te titiro o te ao Māori ki te ture Pākeha, ahakoa te kore hiahia o ētahi kia whakaaro pērā. Kia mōhio ngā tauira ture ki ēnei o ngā take tangata whenua, ake anō ki ngā take ture taiao, me hāngai tonu ki ngā whakaaro Māori ki ngā tūmomo rangahau, me te reo Māori.

Kia mau, kia ita, kia Māori!

————————————–

Te Kaupapa-Reo-ā-Ture

Nā Tai Ahu rāua ko Māmari Stephens

Ko te kaupapa Reo-ā-Ture, tētahi o ngā kaupapa whakanui i te reo Māori. He kaupapa honohono, he kaupapa motuhake. Ko tā mātou e hiahia ana, ko te reo Māori hei waka eke noa, ā, he waka e hoea nei e tātou ahakoa ko wai, ahakoa nō hea, ahakoa te wāhi, ahakoa te horopaki. Ko te whakaaro matua, ka hangaia tētahi o ngā papakupu Māori e whakamārama ana i ngā kupu, me ngā āhuatanga ture Pākeha.

Nō hea te putanga whakaaro?
Nō runga i te tōmina o ētahi tauira kia tuhituhi i ngā whakamātautau ki te reo Māori, ka pōraruraru te kauhanganui tātai ture ki Pipitea. Ko tā te pūkenga whakaaro, me pēhea te tauira e whakamārama tika ana ngā kupu, ngā kīanga, ngā kīrehu ture? Tē taea e te reo Māori te whakamārama tika ngā wairua Pākeha. Ahakoa he reo motuhake, he reo-ā-motu tō tātou reo, kaore i te kura ture te pou tarāwaho, te waka rānei kia taea ai te tuhi ki te reo Māori.

Kātahi ka hē tēnei whakaaro.

He iti noaiho ngā rōia, ngā kaiwhakawā hoki e taea ana te kōrero Māori. He aha ngā take i pērā ai? Koinei ngā momo pākirehua e titi mai ana.

Ko ngā raru matua

E rua ngā raru.

Tuatahi:

Ahakoa he nui ngā kupu me ngā kōrero Māori kua whakamahia mo te ture Pākeha mai rā nō, he iti noaiho te whakawhiwhinga, te tohatanga atu.

Tuarua:

He mea uaua te maunga atu i ērā kupu, ērā kōrero hoki kua whakamahia kētia.

He nui ngā ture me ngā kōrero kua whakamāramahia ki te reo Māori. Ko ngā whakaaetanga ki waenganui i te Karauna me ngā iwi, ko te tuhinga tango whenua ā muri atu i te whakatūtanga o te Kooti Whenua Māori i te rautau 1850s. Hei whakaaro ake mā tātou: I pēhea tā rātou rāwekehanga i ngā kōrero? He aha ngā kupu i whakamahia e rātou i taua wā? He aha ngā rerekētanga i tēnei wā?

Ko ngā whāinga

1. Kia hanga i tētahi rauemi mātauranga kia taea ai te kōrero Māori mo ngā āhuatanga ture Pākeha
2. Kia whakairihia ngā tuhinga ture (kua tuhia ki te reo Māori) ki runga i te ipurangi rorohiko

He mahi nui tēnei! Katahi ka nui ngā raru ka puta mai! Nō reira mā wai tēnei waka e hoe? Ko wai rātou ngā amokapua?

Ko ngā mahi ka mahia

Ka kohikohi i ngā tuhinga Māori e pā ana ki ngā āhuatanga ture kia hanga i tētahi “Kohikohinga Tuhinga” (Corpus) Mā roto mai i taua kohikohinga tuhinga, me te āta tātari ki ngā kupu kei roto, ka hanga i tētahi “Kohikohinga Kupu” (Lexicon, a body of words obtained from the Corpus) Mā roto mai i taua kohikohinga kupu, ka hanga i tētahi papakupu Māori e whakamārama ana ngā ture Pākeha

Ko ngā kaiārahi

Māmari Stephens

He māreikura ia nō Te Rarawa, he kaiako ture ki Pipitea

Tākuta Mary Boyce

Ko ia tētahi o ngā tōhunga wete reo o Tirohia Kimihia, nānā anō hoki te kohikohinga tuhinga whakapāoho (the Māori Broadcast Corpus).

Ko Tai Ahu te manu, he pī, ka rere!

Ko te kōmiti whakahaere

Tokomaha ngā amokapua nā rātou te mana whakatakoto kawa mo tēnei mahi Taurima o te Herenga Waka Marae ko Whaea Te Ripowai Higgins Kaihautū o te tari PVC Māori ko Paul Meredith Ahorangi Richard Benton Kaiwhakawa o te Kooti Whenua Māori ko Craig Coxhead Kaiwhakawā o te Kooti Whenua Māori ko David Ambler Ahorangi Richard Boast Wiha te Raki Hawea Moana Jackson Carwyn Jones Mokena Reedy

Kia whakawhānuitia tō tātou reo kia rongo noatia, ka tika!

Share on FacebookShare on Google+Pin on PinterestTweet about this on Twitter

About the Author ()

Comments are closed.

Recent posts

  1. VUWSA Responds to Provost’s Mid-Year Assessment Changes
  2. Te Papa’s Squid is Back and Better Than Ever
  3. Draft Sexual Harassment Policy Consultation Seeing Mixed Responses
  4. Vigil Held For Victims of Sri Lankan Easter Sunday Attacks
  5. Whakahokia te reo mai i te mata o te pene, ki te mata o te arero – Te Wharehuia Milroy Dies Aged 81
  6. Eye on the Exec – 20/05
  7. Critic to Launch Hostile Takeover of BuzzFeed
  8. Issue 10 – Like and Subscribe
  9. An Overdue Lesson in Anatomy
  10. Astral Rejection

Editor's Pick

Burnt Honey

: First tutorial of the year. When I open the door, I underestimate my strength, thinking it to be all used up in my journey here. It swings open violently and I trip into the room where awkward gazes greet me. Frozen, my legs are lead and I’m stuck on display for too long. My ov