Features

July 26, 2015

Mai anō i taku taunga mai ki Te Upoko o te Ika, ki te Whare Wānanga nei, ko taku whāinga ko tēnei mea te mātauranga.  Ko te mātauranga o te ao Pākeha tēra hei oranga ā-tinana mōku me tōku whānau.  Ko tēnei rākau hei whakarākei, hei kīnaki i taku whatumanawa koia ko te reo Māori […]

July 26, 2015

Te kunenga mai i waiteika Koi te tōhua, koi te ewe, koi te ika Ka tangatatia ka puta ki waho Ki te whai ao, ki te ao mārama Tihē te mouri ora I karangahia rā au ki te hora iho i ōku whakaaro mō te kaupapa e kīia nei ‘He aha te māramatanga i tō […]

July 26, 2015

He aha rā tōku māramatanga i tōu ao. Ko ngā take tōrangapū, ko tōku taha Māori, kā mutu, te whanaketanga o tō tātou iwi Māori. Ko ngā take tōrangapū pēnei i te Paati Māori, ko ngā take tōrangapū o te motu hoki. Nō reira ka tīmata pea ki taku kaingākau ki tō tātou Paati Māori, […]

July 26, 2015

Kō hea rā, ko hea rā, kō hea rā taku huarahi hei whainga? Ko te kete mātauranga? Ko te kete aronui? Ko te kete mō aku hū rānei? Ko ēnei ngā pātai i pātaihia e au ki a au anō i te mutunga o taku akoranga i te kura tuarua. Titiro kau ana ki ngā […]

July 26, 2015

Nō te Hune 2015, ka whakawhiti atu mātou ko tōku whānau ki Ahitereia.  Ko te toro atu ki ōku whanaunga te take matua me te hararei anō hoki.  Nā te ngaukino o te hotoke i Pōneke, he waimārie nō mātou te whakaputa atu ki te Takutai Kōura (ara ko te GC).  Te taenga atu ki […]

July 26, 2015

Tahe atu ngā wai mātao ki Waitara

July 19, 2015

Why have cannabis-related arrests halved while use has remained the same? There’s a simple answer: the Police are decriminalising cannabis in New Zealand

July 19, 2015

Psychologists estimate that around one per cent of the world’s population are psychopaths. Statistically, you are bound to have met one at some point in your life. I think I met my first one last year. I was visiting a friend in Otago. It was the first time I had ever stayed at someone’s flat […]

July 19, 2015

A familiar situation: you’re in bed and as you wake up, you recall bizarre scenarios dreamt up the night before, way stranger than usual. Instinctively, you ask yourself—did I eat cheese last night?