Viewport width =

AuthorJamie Yeates

Author Archive: Jamie Yeates

rss feed

July 10, 2016

Hoki atu, hoki atu ka whakaaturia mai te noho tīrara a te Māori ki ngā take o te wā. Ka hia tau nei i tautohe ai te iwi Māori ki te hanga o te tuakiri Māori, otirā, ki ngā āhuatanga e uru atu ai te tangata ki te ahurea nei. Me pēhea te tangata e […]

July 26, 2015

Tahe atu ngā wai mātao ki Waitara

May 11, 2015

Koinei tētehi rārangi (nāku ētehi mea i whakakore) nā Peggy McIntosh i tuhi e pā ana ki te mana Pākehā (white privilege). Pānui mai, whakaaro mai. Kua miramiratia ngā kōrero whai hira ki au. 1. If I should need to move, I can be pretty sure of renting or purchasing housing in an area which […]

April 27, 2015

One of the current issues that seems to be the currently most debated in the Māori world is the normalisation of te reo Māori in all facets of life. There seems to be two factions: those who support a normalisation of te reo Māori in Aotearoa as a whole; and those who support the idea […]

March 8, 2015

Rebels E rangona whānuitia ana te kupu whana (rebel) i ēnei rā. Hei tā ētehi, he wairua kino tō te kupu nei; hei tā ētehi atu, he wairua pai. I whakamāramatia ngā whakaaro rā e te whakataukī e whai ake nei:  “someone’s terrorist is another’s freedom fighter.” Ko tēhea te taha tika? Ko tēhea te […]

August 10, 2014

My university issue is the representation of te reo Māori at Victoria. Te reo Māori is still on the rocks and it is with us as University students and as the University as a whole to normalise the language and help with its revitalisation.

June 1, 2014

I tēnei ao hurihuri, kua whanake haere ngā tuakiri o ngā tāngata o Aotearoa. Nā ngā mea rerekē pērā i te hekenga mai o ngā iwi tauiwi ki konei i puta ai ēnei momo whanaketanga.

Do you know how to read? Sign up to our Newsletter!

* indicates required